PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Đoàn Thị Tuyết phụ trách:

- Phụ trách chung mọi hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Phòng;

- Công tác đối ngoại;

- Công tác tuyển dụng nhân sự;

- Quản lý lao động và tiền lương;

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động;

- Phối hợp Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra GD & QL HSSV, các đơn vị liên quan theo dõi chế độ giảng dạy, chế độ công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên;

- Giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc, nghỉ việc đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng quy trình, biểu mẫu cho công tác nhân sự, hoạt động nghiệp vụ của Trường thuộc lĩnh vực do Phòng phụ trách và các lĩnh vực khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu;

- Tổng hợp các báo cáo, quy trình, biểu mẫu của các đơn vị. Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng ban hành quy định áp dụng;

- Thư ký các cuộc họp, hội nghị của Trường, của Ban Giám hiệu;

- Ký các loại công văn, giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng;

- Phối hợp với các đơn vị đề xuất, xây dựng quy hoạch chiến lược về đội ngũ cán bộ cho các đơn vị trong Trường gồm cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý trình Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng;

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên;

- Phụ trách công tác thanh tra (tổ chức, nhân sự, ...), giải quyết các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến cán bộ, giảng viên, nhân viên;

- Xây dựng, quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự. Thống kê thông tin nhân sự, báo cáo công tác nhân sự;

- Hỗ trợ mở ngành.

Ông Đặng Anh Tú phụ trách:

- Quản lý trang web của Phòng, thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác nhân sự;

- Quản lý hồ sơ thỉnh giảng, đề xuất ký duyệt các hợp đồng thỉnh giảng của các đơn vị đào tạo;

- Công tác chế độ BHXH của nhân sự Nhà trường;

- Quản lý và làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân, giảm trừ gia cảnh;

- Hỗ trợ công tác mở ngành.

Dương Thị Dung phụ trách:

- Công tác văn thư của Phòng, đánh máy và soạn thảo các văn bản của lãnh đạo Nhà trường giao;

- Quản lý phần mềm quản lý nhân sự, máy chấm công của Trường;

- Quản lý hồ sơ nhân sự, theo dõi trình ký các hợp đồng lao động;

- Hỗ trợ công tác mở ngành.

Công tác chung: Ngoài những nhiệm vụ được phân công cụ thể nêu trên, các thành viên trong Phòng còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu. Hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của Phòng.

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 5
Hôm nay: 11
Hôm qua: 43
Tổng cộng: 286116

Giới thiệu