Tuyển dụng

 

 

 

* Năm 2018

 - Thông báo tuyển dụng Tháng 08/2018

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 7/2018.

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 6/2018.

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 5/2018. 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 4/2018

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 3/2018. Đợt 2

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 3/2018. Đợt 1

* Năm 2017

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 9/2017, Đợt 1

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 8/2017, Đợt 4

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 8/2017, Đợt 3

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 8/2017, Đợt 2

- Thông báo tuyển dụng chuyên viên kiểm định chất lượng giáo dục

- Thông báo tuyển dụng giảng viên tháng 03/2017

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 03/2017

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 02/2017

 *Năm 2016

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 12/2016

- Thông báo tuyển dụng giảng viên tháng 11/2016

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 09/2016 Đợt 2

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 09/2016

- Thông báo tuyển dụng nhân viên

- Thông báo tuyển dụng tháng 08/2016

- Thông báo tuyển dụng tháng 07/2016

- Thông báo tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Trung tâm Ngoại ngữ

- Thông báo tuyển dụng tháng 04/2016

- Thông báo tuyển dụng tháng 03/2016

- Thông báo tuyển dụng tháng 01/2016

- Thông báo tuyển dụng Tiến sĩ các chuyên ngành

* Năm 2015

- Thông báo tuyển dụng tháng 12/2015

- Thông báo tuyển dụng tháng 11/2015

- Thông báo tuyển dụng tháng 10/2015

                                                       

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 1
Hôm nay: 2
Hôm qua: 14
Tổng cộng: 300674

Giới thiệu