Văn bản Pháp quy

 

 

1/ Luật Giáo dục ban hành 2005, 2009 Chi tiết  

 

2/ Luật giáo dục đại học 2012 Chi tiết  

 

3/ Nghị định 141 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học Chi tiết  

 

4/ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 Chi tiết

5/ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Chi tiết  

6/ Nghị định qui định mức lương tối thiểu từng vùng năm 2016 Chi tiết 

7/ Nghị định qui định mức lương tối thiểu từng vùng năm 2018 Chi tiết 

 

8/ Bộ Luật lao động Chi tiết  

 

9/ Luật Công đoàn Chi tiết  

 

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 9
Hôm nay: 10
Hôm qua: 30
Tổng cộng: 298778

Giới thiệu