Văn bản Pháp quy

 

- Luật Giáo dục ban hành 2005, 2009 Chi tiết  

 

- Luật giáo dục đại học 2012 Chi tiết  

 

- Nghị định 141 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học Chi tiết  

 

- Luật Bảo hiểm xã hội Chi tiết  

 

- Bộ Luật lao động Chi tiết  

 

- Luật Công đoàn Chi tiết  

 

- Nghị định qui định mức lương tối thiểu từng vùng Chi tiết

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 6
Hôm nay: 9
Hôm qua: 54
Tổng cộng: 289337

Giới thiệu