Giới thiệu

 

Chức năng:

Tham mưu cho Ban giám hiệu công tác tổ chức, quản lý và điều hành các công việc liên quan đến công tác tổ chức nhân sự của Trường.

Nhiệm vụ:

 1. Quản lý công tác tổ chức nhân sự trong toàn Trường;

 2. Phối hợp với các đơn vị xây dựng quy hoạch chiến lược về đội ngũ;

 3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy trình, quy chế, biểu mẫu liên quan công tác nhân sự, các hoạt động nghiệp vụ của Trường thuộc lĩnh vực do Phòng phụ trách và các lĩnh vực khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phụ trách;

 4. Đầu mối tổng hợp các quy trình, biểu mẫu liên quan, tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng ban hành;

 5. Tham mưu, đề xuất tông tác tổ chức nhân sự: bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong Trường và theo chỉ đạo của Hội đồng trường, Hiệu trưởng;

 6. Phụ trách văn bản hành chính liên quan công tác tổ chức nhân sự;

 7. Phụ trách công tác an toàn lao động;

 8. Phụ trách công tác Thi đua khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên;

 9. Phụ trách công tác bảo hiểm đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên;

 10. Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự;

 11. Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên;

 12. Phụ trách các chế độ chính sách liên quan lao động, tiền lương, hưu trí, thôi việc đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên;

 13. Xây dựng, quản lý hồ sơ nhân sự, báo cáo công tác nhân sự;

 14. Theo dõi chế độ giảng dạy, chế độ công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên;

 15. Theo dõi đánh giá kết quả lao động của cán bộ, giảng viên, nhân viên, theo quy định.

 16. Phụ trách công tác Pháp chế (tổ chức, nhân sự…), giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến cán bộ, giảng viên, nhân viên;

 17. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng phân công.

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 1
Hôm nay: 11
Hôm qua: 34
Tổng cộng: 388336

Giới thiệu