Thủ tục Hành chính

 

 

 

1. BIỂU MẪU XIN PHÉP

►ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM

 

TẢI 

►ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ (Áp dụng cho GV, NV khi nghỉ từ 02 ngày trở xuống)

TẢI

►ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ (Áp dụng cho GV, NV nghỉ từ 03 ngày trở lên; CBQL nghỉ từ 01 ngày trở lên; Nghỉ các chế độ như hiếu hỉ, nghỉ bù,…)

TẢI

►ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ THAI SẢN         

TẢI

►ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC (Sau thai sản)

►ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC (Nghỉ KHL) 

TẢI

TẢI

►ĐƠN XIN TIẾP TỤC CÔNG TÁC 

TẢI

 

 

 2. BIỂU MẪU CHẤM CÔNG     

 

 

►MẪU BẢNG CHẤM CÔNG NQL, NV HÀNG THÁNG                   

TẢI

►MẪU BẢNG CHẤM CÔNG GIẢNG VIÊN HÀNG THÁNG                   

TẢI

►MẪU BẢNG CHẤM CÔNG NV LÀM THÊM VIỆC

TẢI

►MẪU BẢN ĐĂNG KÝ LÀM THÊM VIỆC

TẢI

►MẪU CHẤM CÔNG CTV_SV

TẢI

 

 

 

 

3. BIỂU MẪU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 

 

►MẪU ĐƠN XIN THAM GIA DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TẢI

►MẪU ĐƠN XIN ĐI HỌC

►MẪU ĐƠN XIN THAM GIA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG (NGẮN HẠN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO)

TẢI

TẢI

►MẪU ĐƠN XIN CHẤM CÔNG CÁC NGÀY ĐI HỌC

TẢI

►MẪU BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC HÀNG THÁNG

TẢI

►MẪU GĐN THAM GIA ĐTBD (ĐƠN VỊ)

TẢI 

►MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAM GIA ĐTBD

TẢI

►MẪU ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC (SAU KHI HOÀN THÀNH CT ĐTBD)

►MẪU ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TẢI

 TẢI

 

 

 

 

4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

 

 

►TỰ NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Cá nhân)

TẢI

►BẢN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Đơn vị)

TẢI

►BIÊN BẢN HỌP NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

►NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT KÝ HĐLĐ

TẢI

TẢI

 

 

 

 

5. BIỂU MẪU THỈNH GIẢNG

 

 

►ĐƠN XIN THAM GIA GIẢNG DẠY (CB, Chuyên viên)

TẢI

 

 

 

 

 

6. BIỂU MẪU TUYỂN DỤNG

 

►PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

TẢI

►PHIẾU ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN

TẢI

►GIẤY ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN NHÂN SỰ

TẢI 

►PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ

TẢI

►BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TẢI

 

 

►ĐỀ XUẤT TUYỂN DỤNG

TẢI 

►TỜ TRÌNH TUYỂN DỤNG

TẢI

 

 

 

 

 

 

 

7. BIỂU MẪU BẢO HIỂM

 

 

►MẪU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN BHXH BAN ĐẦU

TẢI

►MẪU TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT

TẢI

 

 

 

 

8. BIỂU MẪU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

 

►CAM KẾT ĐV CÁ NHÂN CHƯA ĐẾN MỨC THU NHẬP CHỊU THUẾ

TẢI

►TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TNCN

TẢI

►ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

TẢI

►BẢNG KÊ NGƯỜI TRỰC TIẾP PHẢI NUÔI DƯỠNG

TẢI

►TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

TẢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. BIỂU MẪU NGHỈ VIỆC

 

►ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

TẢI

►BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC (NGHỈ VIỆC)

TẢI

►GIẤY XÁC NHẬN HOÀN TẤT HỒ SƠ NGHỈ VIỆC   

TẢI

►ĐƠN XIN NGHỈ CỘNG TÁC VIÊN_SV

TẢI

 

 

 

 

10. CÁC BIỂU MẪU KHÁC

 

 

►ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

TẢI

►LÝ LỊCH KHOA HỌC

TẢI

►ĐƠN XIN DỰ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN_SV

TẢI

►GIẤY CAM KẾT CỘNG TÁC VIÊN_SV

TẢI

►BẢNG PHÂN CÔNG VIỆC CTV_SV

►BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC CTV_SV

TẢI

TẢI

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 1
Hôm nay: 14
Hôm qua: 34
Tổng cộng: 388339

Giới thiệu