Thủ tục Hành chính

 

 

 

1. BIỂU MẪU XIN PHÉP

 

 

 

►ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ (Áp dụng cho GV, NV khi nghỉ từ 02 ngày trở xuống)

TẢI

►ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ (Áp dụng cho GV, NV nghỉ từ 03 ngày trở lên; CBQL nghỉ từ 01 ngày trở lên; Nghỉ các chế độ như hiếu hỉ, nghỉ bù,…)

TẢI

►ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ THAI SẢN         

TẢI

►ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC (Sau thai sản)

►ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC (Nghỉ KHL) 

TẢI

TẢI

►ĐƠN XIN TIẾP TỤC CÔNG TÁC 

TẢI

 

 

 2. BIỂU MẪU CHẤM CÔNG     

 

 

►MẪU BẢNG CHẤM CÔNG NQL, NV HÀNG THÁNG                   

TẢI

►MẪU BẢNG CHẤM CÔNG GIẢNG VIÊN HÀNG THÁNG                   

TẢI

►MẪU BẢNG CHẤM CÔNG TRỰC

TẢI

►MẪU BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC

TẢI

►MẪU CHẤM CÔNG CTV_SV

TẢI

 

 

 

 

3. BIỂU MẪU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 

 

►MẪU ĐƠN XIN THAM GIA DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TẢI

►MẪU ĐƠN XIN ĐI HỌC DÀI HẠN - TẬP TRUNG

►MẪU ĐƠN XIN ĐI HỌC DÀI HẠN - KHÔNG TẬP TRUNG

►MẪU ĐƠN XIN THAM GIA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG (NGẮN HẠN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO)

TẢI

TẢI

TẢI

►MẪU ĐƠN XIN CHẤM CÔNG CÁC NGÀY ĐI HỌC

TẢI

►MẪU BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC HÀNG THÁNG

TẢI

►MẪU GĐN THAM GIA ĐTBD (ĐƠN VỊ)

TẢI 

►MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAM GIA ĐTBD

TẢI

►MẪU ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC (SAU KHI HOÀN THÀNH CT ĐTBD)

►MẪU ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TẢI

 TẢI

 

 

 

 

4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

 

 

►TỰ NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Cá nhân)

TẢI

►BẢN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Đơn vị)

TẢI

►BIÊN BẢN HỌP NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

►ĐỀ XUẤT GIA HẠN HĐLĐ

TẢI

TẢI

 

 

 

 

5. BIỂU MẪU THỈNH GIẢNG

 

 

►ĐƠN XIN THAM GIA GIẢNG DẠY (CB, Chuyên viên)

►KẾ HOẠCH MỜI GIẢNG

TẢI

TẢI

 

 

 

 

6. BIỂU MẪU TUYỂN DỤNG

 

►KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG

TẢI

►ĐỀ XUẤT TUYỂN DỤNG

TẢI

►TỜ TRÌNH TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

TẢI 

►BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TẢI

►PHIẾU ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN

TẢI

►PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ

TẢI 

►GIẤY ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN NHÂN SỰ

TẢI 

►PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN

TẢI

 

 

 

 

 

 

 

7. BIỂU MẪU BẢO HIỂM

 

 

►MẪU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN BHXH BAN ĐẦU

TẢI

►MẪU TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT

TẢI

 

 

 

 

8. BIỂU MẪU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

 

►CAM KẾT ĐV CÁ NHÂN CHƯA ĐẾN MỨC THU NHẬP CHỊU THUẾ

TẢI

►TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TNCN

►MẪU ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ THUẾ TNCN

TẢI

TẢI

►ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

TẢI

►BẢNG KÊ NGƯỜI TRỰC TIẾP PHẢI NUÔI DƯỠNG

TẢI

►MẪU ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ NPT GTGC

TẢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. BIỂU MẪU NGHỈ VIỆC

 

►ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

►BIÊN BẢN HỌP GIẢI QUYẾT ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC (ĐƠN VỊ)

TẢI

TẢI

►BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC (NGHỈ VIỆC)

TẢI

►GIẤY XÁC NHẬN HOÀN TẤT HỒ SƠ NGHỈ VIỆC   

TẢI

►ĐƠN XIN NGHỈ CỘNG TÁC VIÊN_SV

TẢI

 

 

 

 

10. CÁC BIỂU MẪU KHÁC

 

 

►ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

TẢI

►LÝ LỊCH KHOA HỌC

►SƠ YẾU LÝ LỊCH

TẢI

TẢI

►ĐƠN XIN DỰ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN_SV

TẢI

►GIẤY CAM KẾT CỘNG TÁC VIÊN_SV

TẢI

►BẢNG PHÂN CÔNG VIỆC CTV_SV

►BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC CTV_SV

► MẪU XIN CẤP DÂY ĐEO, THẺ TÊN, CÀ VẠT

► MẪU TỜ TRÌNH BỔ NHIỆM

►MẪU ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA CÔNG ĐOÀN

►MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY GIỚI THIỆU

TẢI

TẢI

TẢI

TẢI

TẢI

TẢI

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 126
Hôm qua: 30
Tổng cộng: 407044

Giới thiệu