Thủ tục Hành chính

 

 

   1.  BIỂU MẪU XIN PHÉP

►ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ          

(Áp dụng cho GV, NV khi nghỉ từ 02 ngày trở xuống)

TẢI

►ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ                       

(Áp dụng cho Trưởng, Phó đơn vị và GV, NV khi nghỉ từ 03 ngày trở lên; Nghỉ chế độ hiếu hỉ)    

TẢI

►ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ THAI SẢN         

TẢI

►ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC     

TẢI

►ĐƠN XIN TIẾP TỤC CÔNG TÁC 

TẢI

►ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

TẢI

►BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC (NGHỈ VIỆC)         

TẢI

►GIẤY XÁC NHẬN HOÀN TẤT HỒ SƠ NGHỈ VIỆC   

2.    BIỂU MẪU CHẤM CÔNG    

TẢI

     

 

►MẪU BẢNG CHẤM CÔNG CB, NV HÀNG THÁNG                   

TẢI

►MẪU BẢNG CHẤM CÔNG CB, NV LÀM THÊM VIỆC

TẢI

►MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ LÀM THÊM VIỆC

TẢI

►MẪU CHẤM CÔNG CTV, SV

TẢI

3.   BIỂU MẪU ĐƠN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

►ĐƠN XIN ĐI HỌC

TẢI

►ĐƠN XIN CHẤM CÔNG ĐI HỌC

TẢI

►ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP

TẢI

►BẢN CAM KẾT – CAO HỌC KHÔNG TẬP TRUNG

TẢI

►BẢN THỎA THUẬN – CAO HỌC KHÔNG TẬP TRUNG

TẢI

►BẢN CAM KẾT – CAO HỌC TẬP TRUNG

TẢI

►BẢN THỎA THUẬN – CAO HỌC TẬP TRUNG

TẢI

►BẢN CAM KẾT - CB,NV - NCS KHÔNG TẬP TRUNG

TẢI

►BẢN THỎA THUẬN – CB,NV – NCS KHÔNG TẬP TRUNG

TẢI

►BẢN CAM KẾT – GIẢNG VIÊN – NCS KHÔNG TẬP TRUNG

TẢI

►BẢN THỎA THUẬN – GIẢNG VIÊN – NCS KHÔNG TẬP TRUNG

TẢI

►BẢN CAM KẾT – NCS TẬP TRUNG

TẢI

►BẢN THỎA THUẬN – NCS TẬP TRUNG

TẢI

►BẢN CAM KẾT – ĐTBD NGẮN HẠN

TẢI

►BẢN THỎA THUẬN – ĐTBD NGẮN HẠN

TẢI

►BẢN CAM KẾT – HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

TẢI

►BẢN THỎA THUẬN – HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

TẢI

►MẪU BÁO CÁO QUÁ TRÌNH ĐI HỌC 

TẢI

4.   BIỂU MẪU ĐƠN HỢP ĐỒNG

►BẢN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KÝ HỢP ĐỒNG

TẢI

►TỰ NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TẢI

►BẢNG XẾP BẬC GIẢNG VIÊN

TẢI

 5.   BIỂU MẪU ĐƠN THỈNH GIẢNG

►HỢP ĐỒNG MỜI THỈNH GIẢNG

TẢI

►ĐƠN XIN THAM GIA GIẢNG DẠY – CB,NV

TẢI

6.   BIỂU MẪU ĐƠN TUYỂN DỤNG

►PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

TẢI

►PHIẾU ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN

TẢI

►KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

TẢI

►GIẤY ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

TẢI

►GIẤY ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN

TẢI

►KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

TẢI

►GIẤY ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

TẢI

►GIẤY ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN GIẢNG VIÊN

TẢI

7.   BIỂU MẪU ĐƠN BẢO HIỂM

►MẪU ĐĂNG KÝ BHXH BAN ĐẦU

TẢI

►MẪU TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT

TẢI

►CAM KẾT THUẾ TNCN

TẢI

8.   BIỂU MẪU ĐƠN THUẾ

►TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TẢI

►TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

TẢI

►BẢN KÊ VỀ NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG – KHÁC HỘ KHẨU ĐANG SỐNG CÙNG

TẢI

►BẢN KÊ VỀ NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG – KHÁC HỘ KHẨU KHÔNG SỐNG CÙNG

TẢI

9.   BIỂU MẪU ĐƠN LƯƠNG

►MẪU ĐĂNG KÝ TẠM ỨNG VƯỢT GIỜ HÀNG THÁNG

TẢI

10.  CÁC BIỂU MẪU KHÁC

►ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

TẢI

►LÝ LỊCH KHOA HỌC

TẢI

►ĐƠN XIN DỰ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

TẢI

►GIẤY CAM KẾT CỘNG TÁC VIÊN

TẢI

►ĐƠN XIN NGHỈ CỘNG TÁC VIÊN

TẢI

►BẢNG PHÂN CÔNG VIỆC CTV

►BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC CTV

TẢI

TẢI

 

  

   

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 24
Hôm qua: 23
Tổng cộng: 329242

Giới thiệu