Văn bản Pháp quy

 

 

1/ Luật Giáo dục ban hành 2005, 2009 Chi tiết  

 

2/ Luật giáo dục đại học 2012 Chi tiết  

 

3/ Nghị định 141 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học Chi tiết  

 

4/ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 Chi tiết

5/ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Chi tiết  

6/ Nghị định qui định mức lương tối thiểu từng vùng năm 2016 Chi tiết 

7/ Nghị định qui định mức lương tối thiểu từng vùng năm 2018 Chi tiết 

 

8/ Bộ Luật lao động 2012 Chi tiết  

 

9/ Luật Công đoàn Chi tiết  

10/ Thông tư 06_2018_TT-BGDDT_Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng, các ngành đào tạo Giáo viên, trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ Chi tiết

 

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 21
Hôm nay: 21
Hôm qua: 22
Tổng cộng: 304317

Giới thiệu