Văn bản Pháp quy

 

 

Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

Quy chế Thu, chi nội bộ

 

Quyết định phân công trong Ban Giám hiệu

 

► Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị 

 

 Quy định tuyển dụng Cán bộ giảng viên nhân viên

 

 -----------------------------------------------------------------

 

► Bộ luật Lao động năm 2019 

 

 Luật Giáo dục

 

► Luật Giáo dục đại học

  

► Luật 34/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

  

► Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

  

► Công văn 1333/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

 

► Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

 

► Nghị định 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013

  

 

► Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

 

---------------------------------------------

 

► BHXH - 2014 - Luật BHXH - 58/2014/QH13

  

► BHXH - 2008 - Luật BHYT - 25/2008/QH12

  

► BHXH - 2014 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT - 46/2014/QH13

 

► BHXH - 2017 - Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 

  

► BHXH - 2018 - Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 

► BHXH - 2018 - Công văn 585/LĐTBXH-PC ngày 09/02/2018 về việc giải đáp vướng mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc của người lao động và trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; và lịch nghỉ hàng năm 

 

► BHXH - 2020 - Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng GĐ BHXH Việt Nam

 

 

► Nghị Quyết số 68/NQ-CP về Chính sách hỗ trợ NSDLĐ và NLĐ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

 

---------------------------------------------

 

► Thông tư 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân

 

► Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

  

► Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

 

► Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về Thuế

 

► Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 Hướng dẫn về đăng ký thuế 

 

 --------------------------------------------

 

► Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

 

► Luật 01/2011/QH13 Luật Lưu trữ

 

► Thông tư 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

 

► Thông tư 04/2013/TT-BNV Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 1
Hôm nay: 14
Hôm qua: 30
Tổng cộng: 414353

Giới thiệu