Văn bản Pháp quy

 

 

► Bộ luật Lao động năm 2019 

 

 Luật Giáo dục

 

► Luật Giáo dục đại học

  

► Luật 34/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

  

► Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

  

► Bộ Luật lao động

 

► Công văn 1333/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

 

► Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

  

► Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

 

► Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

 

► Nghị định 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013

  

► Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.

 

► Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

 

---------------------------------------------

 

► BHXH - 2014 - Luật BHXH - 58/2014/QH13

  

► BHXH - 2008 - Luật BHYT - 25/2008/QH12

  

► BHXH - 2014 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT - 46/2014/QH13

 

► BHXH - 2017 - Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 

  

► BHXH - 2018 - Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 

► BHXH - 2018 - Công văn 585/LĐTBXH-PC ngày 09/02/2018 về việc giải đáp vướng mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc của người lao động và trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; và lịch nghỉ hàng năm 

 

---------------------------------------------

 

► Thông tư 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân

 

 Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân  

 

► Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

  

► Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

 

 --------------------------------------------

 

► Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

 

► Luật 01/2011/QH13 Luật Lưu trữ

 

► Thông tư 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

 

► Thông tư 04/2013/TT-BNV Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 26
Hôm qua: 23
Tổng cộng: 329244

Giới thiệu