Tuyển dụng

 

 

 

 

 

* Năm 2019

- Thông báo Tuyển dụng tháng 03/2019

 

- Thông báo Tuyển dụng tháng 07/2019

 

  * Năm 2018

- Thông báo Tuyển dụng tháng 12/2018

 

- Thông báo Tuyển dụng tháng 10/2018

 

- Thông báo Tuyển dụng tháng 09/2018

 

 - Thông báo Tuyển dụng Tháng 08/2018 _ Đợt 2

 

 - Thông báo tuyển dụng Tháng 08/2018

 

 - Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 7/2018.

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 6/2018.

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 5/2018. 

 

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 03/2018. Đợt 2

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 3/2018. Đợt 1

 

 

 

* Năm 2017

 

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 9/2017. Đợt 1

 

- Thông báo tuyển dụng Nhân sự Tháng 8/2017. Đợt 4

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 08/2017. Đợt 3

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 8/2017. Đợt 2

 

- Thông báo tuyển dụng chuyên viên kiểm định chất lượng giáo dục

 

- Thông báo tuyển dụng giảng viên tháng 03/2017

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 03/2017

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 02/2017

 

 

 

*Năm 2016

 

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 12/2016

 

- Thông báo tuyển dụng giảng viên tháng 11/2016

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 09/2016 Đợt 2

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 09/2016

 

- Thông báo tuyển dụng nhân viên

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 08/2016

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 07/2016

 

- Thông báo tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Trung tâm Ngoại ngữ

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 04/2016

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 03/2016

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 01/2016

 

- Thông báo tuyển dụng Tiến sĩ các chuyên ngành

 

 

 

* Năm 2015

 

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 12/2015

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 11/2015

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 10/2015

 

 

                                                       

 

* Năm 2019

- Thông báo Tuyển dụng tháng 03/2019

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 14
Hôm qua: 33
Tổng cộng: 311444

Giới thiệu