Tuyển dụng

 

 

► Năm 2024

 

- Thông báo Tuyển dụng tháng 06/2024 - đợt 01

- Thông báo Tuyển dụng tháng 06/2024 - đợt 02

► Năm 2023

 

- Thông báo Tuyển dụng tháng 9/2023

- Thông báo Tuyển dụng tháng 5/2023

- Thông báo Tuyển dụng tháng 4/2023

- Thông báo Tuyển dụng tháng 3/2023

 

► Năm 2022

Thông báo Tuyển dụng tháng 10/2022

Thông báo Tuyển dụng tháng 08/2022

- Thông báo Tuyển dụng tháng 02/2022

 

► Năm 2021

 - Thông báo Tuyển dụng tháng 04/2021

► Năm 2020

- Thông báo Tuyển dụng tháng 08/2020

- Thông báo Tuyển dụng tháng 06/2020

- Thông báo Tuyển dụng tháng 03/2020

 

Năm 2019

- Thông báo Tuyển dụng tháng 12/2019

 

- Thông báo Tuyển dụng tháng 10/2019

  

 - Thông báo Tuyển dụng tháng 07/2019

 

- Thông báo Tuyển dụng tháng 03/2019

 

Năm 2018

- Thông báo Tuyển dụng tháng 12/2018

 

- Thông báo Tuyển dụng tháng 10/2018

 

- Thông báo Tuyển dụng tháng 09/2018

 

- Thông báo Tuyển dụng Tháng 08/2018 _ Đợt 2

 

- Thông báo tuyển dụng Tháng 08/2018

 

 - Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 7/2018.

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 6/2018.

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 5/2018. 

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 03/2018. Đợt 2

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 3/2018. Đợt 1

  

Năm 2017

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 9/2017. Đợt 1

 

- Thông báo tuyển dụng Nhân sự Tháng 8/2017. Đợt 4

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 08/2017. Đợt 3

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 8/2017. Đợt 2

 

- Thông báo tuyển dụng chuyên viên kiểm định chất lượng giáo dục

 

- Thông báo tuyển dụng giảng viên tháng 03/2017

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 03/2017

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 02/2017

 

 

 

► Năm 2016

 

 - Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 12/2016

 

- Thông báo tuyển dụng giảng viên tháng 11/2016

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 09/2016 Đợt 2

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 09/2016

 

- Thông báo tuyển dụng nhân viên

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 08/2016

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 07/2016

 

- Thông báo tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

 

- Thông báo tuyển dụng nhân sự Trung tâm Ngoại ngữ

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 04/2016

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 03/2016

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 01/2016

 

- Thông báo tuyển dụng Tiến sĩ các chuyên ngành

 

 

 

Năm 2015

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 12/2015

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 11/2015

 

- Thông báo tuyển dụng tháng 10/2015

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 15
Hôm qua: 30
Tổng cộng: 414354

Giới thiệu